•  
 •  

Zmluvy

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Túto povinnosť zo zákona majú povinné osoby:

 • územné samosprávy (obce, mestá, mestské časti)
 • organizácie zriadené samosprávami (rozpočtové a príspevkové organizácie ako školy, mestské podniky a pod.)
 • iné povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Zverejňované na

www.rzof.sk/dubrava_levoca (do 31.8.2013)
http://www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=190 (od 1.9.2013)


Služba URADNE.sk nie je aktívna.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 -12:00   12:30 - 15:00
  Utorok: Nestránkový deň
  Streda: 07:00 - 12:00   12:30 - 16:00
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:00 - 12:00   12:30 - 14:00

  Pracovníci:

  Starosta obce:                               

  Ondrej Hovančík

  Administratíva:                               

  Ing. Janka Dzuríková  

  Renáta Biroščáková

  Fotogaléria

  Kalendár