•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.dubravaspis.sk spravuje Obec Dúbrava je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Dúbrava 

Adresa:
Obecný úrad Dúbrava 
Dúbrava 54
053 05 Beharovce

IČO: 00329053

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 324
Rozloha: 962 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1293

Všeobecné informácie:                           obecdubrava@spisnet.sk (info@dubravaspis.sk)
Podateľňa:                                              obecdubrava@spisnet.sk (podatelna@dubravaspis.sk)                                               

Starosta: Ondrej Hovančík, tel: +421 903 642 460,       e-mail: ondrej.hovancik@spisnet.sk   (starosta@dubravaspis.sk)                                                                  

                                                                                                   


Informácie o napĺňaní webového sídla:   obecdubrava@spisnet.sk    (admin@dubravaspis.sk)

                                                                                                 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 53 469 99 70

E-mail:     obecdubrava@spisnet.sk

                                                                                                  

Kompetencie:
Obec Dúbrava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Dúbrava je zriadený na Mestskom úrade v Sp. Podhradí.

Kontakt:

Mgr.  Mucha Lukáš

tel.:    +421 905 830 153

          +421 53 419 51 19

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 -12:00   12:30 - 15:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00   12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Fotogaléria

Kalendár