•  
  •  

Školstvo

Od septembra 2019 bola obec nútená vyradiť Základnú školu 1.-4. ročník zo siete školských zariadení, na základe demografického vývoja obce.  Takže v funguje iba Materská škola.

MATERSKÁ ŠKOLA

V novom školskom roku 2020/2021 je do materskej školy zapísaných 19 detičiek. Za ich vzdelávanie a psychický rozvoj zodpoveda p. riaditeľka  Bc. Janka Čučvarová a učiteľka Bc. Mária Iskrová. Detičky sú veľmi šikovné a smelé, o čom svedčí ich vystupovanie na rôznych kultúrnych podujatiach. No, detičiek stále ubúda, čo je problémom nie len našim, ale celoslovenským. Obec sa však snaží, aby prevádzka MŠ zostala nezmenená, preto príjíma do školky aj detičky z okolitých obcí.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.- 4. ročník - od septembra 2019 - vyradná zo siete školských zariadení

Je to školské zariadenie, ktoré slúži na vzdelávanie detí z obcí Dúbrava a Harakovce. Jedná sa o dvojtriednú školu, ktorú od šk. roka 2018/2019 bude navštevovať 6 žiakov. V triede sú spojené ročníky 2., 3.a 4. Personálne zloženie školy tvoria p. riaditeľka Mgr. Ľudmila Polomská, katechet Mgr. Jaroslav Humený,  školníčka ZŠ a MŠ Eva Čumittová.

Školy nachádzajúce sa v budove obecného úradu sú  veľkou výhodou pre zriaďovateľa aj pre samotné školy.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - od septembra 2019 - vyradený zo siete školských zariadení

Od októbra 2015 sme začali skúšobnú prevádzku školského klubu. Dôvodov bolo niekoľko, napr. zabezpečiť:

  • zmysluplné využívanie voľného času detí výchovno-vzdelávacou činnosťou
  • starostlivosťo deti vo voľnom čase
  • pomoc rodičom pri hľadaní zamestnania, spojenú so starostlivosťou o dieťa
  • celodennú prevádzku v MŠ, a tým aj existenciu MŠ aj ZŠ v našej obci
  • a uchovať zamestnanosť

No, určite je ich viacero. V marci sme oficiálne požiadali o zaradenie do siete školských zariadení. Veríme, že myšlienka je dobrá, o čom svedčí aj Školský vzdelávací program, ktorý je skutočne zameraný na všestranný rozvoj detí a o to mám všetkým ide. Našej žiadosti bolo vyhovené a od 1.septembra 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR Školský klub detí Dúbrava 54, ako súčasť Základnej školy, Dúbrava 54, s termínom začiatku činnosti od 1. septembra 2015 :)

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 -12:00   12:30 - 15:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00   12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Fotogaléria

Kalendár