•  
 •  

Budúcnosť

Obec má vlastnú víziu, ktorá je zapracovaná do PHSR a pripravuje sa nová stretégia obce a je spoločná pre Mikroregión Spišský hrad- Podbranisko. Je silná hlavne v ľuďoch a činoch.   

Stratégiu tvoríme za účasti laickej verejnosti prístupom Leader ( z dola na hor ). Teraz vytvárame novú, na nové programovacie obdobie. Stretnutia s občanmi, dotazníky, to sú hlavné nástroje na to, aby sme zistili názory ľudí, firiem, podnikateľov, skrátka širokej verejnosti na zostavenie dobrej stretégie, ktorá je základom ďalšieho rozvoja obce, aj regiónu.

Projektové zámery

 • Vytvorenie oddychových zón v obci
 • Regulácia potoka v intraviláne obce
 • Vybavenie remeselného domu technológiou na výrobnú činnosť
 • Fitnescentrum (vybavenie)
 • Dovybavenie multifunkčného ihriska
 • Náučný chodník Dúbrava - Rajtopíky
 • Rozšírenie rybníka – vodná zdrž
 • Kanalizácia obce a ČOV
 • Rozhľadňa na Sľubici
 • Športový rybolov
 • Výroba tradičných špecialít
 • Príprava pozemkov na IBV
 • Úprava verejných priestranstiev
 • Značenie turistických chodníkov
 • Ochrana kultúrnych a historických pamiatok a pamätihodností obce
 • Zachovanie ľudových tradícií
 • Obecné kompostovisko
 • Skvalitnenie a rozvoj služieb v obci

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 -12:00   12:30 - 15:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00   12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Fotogaléria

Kalendár