•  
  •  

Aktuality

Informácia Východoslovenskej distribučnej Košice
Dávame do pozornosti prevádzku novej stránky:
www.vypadokelektriny.sk
Na nej si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už vedia o poruche, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny.
Na tej istej stránke im viete nahlásiť aj novú poruchu.

Remeselný dom Dúbrava

 21.01.2021

Poskytovanie poradenských služieb pre koordinačnú a metodickú podporu Úradu  podpredsedu vlády SR pre investície a inform

"Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre infestície a informatizáciu - program Podpora najmenej rozvinutých okresov."

Remeselný dom - finálna fáza

Konečne sme dočerpali dotáciu z Úradu vlády SR v rámci akčného plánu okresu Levoča.

     Kolektív si musí zvyknúť na nové podmienky, nové stroje. Na tento projekt sme získali dotáciu 45 000,- €, vlastná investícia 9 000,- € bez DPH. Nakúpili sme pekárenský konvektomat, kysiareň, el. robot, rozvaľovač cesta, šokové mrazničky, chladiarenské skrine, chladničky, baličku do teplom zmrštiteľnej fólie, nerezové stoly... . V súčasnosti pomaly skúšame vyrábať výrobky, koláče, pirohy,  knedlíky  v nových priestoroch.

     Po novom roku chceme zlegalizovať prevádzku a začať postupne s výrobou a distribúciou výrobkov do maloobchodnej siete.

     Robíme všetko preto, aby sme zamestávali ľudí, ale hlavne vyrábali kvalitné produkty, o ktoré bude mať spotrebiteľ záujem. Pandémia korony nás nepríjemne zasiahla a veríme, že sa nám podarí preklenúť túto zložitú situáciu.

Zariadenia zakúpené v I. kole - gastro zariadenia, šokový zmrazovač, chladničky a mrazničky

II. kolo - zakúpenie gastro zariadenia a obalovej techniky

Úradné hodiny

Núdzový režim:

Pondelok: 08:00 -11:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok:  nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár