•  
  •  

Obecné zastupiteľstvo

ZOZNAM ČLENOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (na volebné obdobie 2019 - 2023)

Starosta

Hovančík Ondrej

Poslanci

Obecné zastupiteľstvo

Dolný Jozef - zástupca starostu

Ďurák Ondrej

Bc. Baňas Matej

Ing. Dolný Ján

Ing. Hovančík Ondrej

VZN

Uznesenia OZ

1 2 3

Dôležité dokumenty

Podklady k zasadnutiu OZ

Pracovné materiály k zasadnutiu OZ

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár