•  
  •  

Obecné zastupiteľstvo

ZOZNAM ČLENOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (na volebné obdobie 2023 - 2026)

Starosta:

Hovančík Ondrej

Poslanci:

Doný Jozef - zástupca starostu, člen Rady OZ

Ing. Dzurík Ján - predseda kultúrno-športovej komisie

Ing. Bašista Martin - člen Rady OZ

Ing. Ďurák Ondrej

Balucha Kamil

Starosta

Poslanci

VZN

1 2

Uznesenia OZ

1 2 3 4

Dôležité dokumenty

Podklady k zasadnutiu OZ

Pracovné materiály k zasadnutiu OZ

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 -12:00   12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00   12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00   12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00   12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Fotogaléria

Kalendár