•  
  •  

Školstvo

V obci, v budove Obecného úradu je zriadená Materská škola a málotriedná Základná škola 1. - 4. ročník.

MATERSKÁ ŠKOLA

V novom školskom roku 2018/2019 nastúpi do materskej školy 10 detičiek. Za ich vzdelávanie a psychický rozvoj zodpoveda p. riaditeľka  Bc. Janka Čučvarová. Detičky sú veľmi šikovné a smelé, o čom svedčí ich vystupovanie na rôznych kultúrnych podujatiach. No, detičiek stále ubúda, čo je problémom nie len našim, ale celoslovenským. Obec sa však snaží, aby prevádzka MŠ zostala nezmenená, a situácia sa bude riešiť priebežne.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.- 4. ročník

Je to školské zariadenie, ktoré slúži na vzdelávanie detí z obcí Dúbrava a Harakovce. Jedná sa o dvojtriednú školu, ktorú od šk. roka 2018/2019 bude navštevovať 6 žiakov. V triede sú spojené ročníky 2., 3.a 4. Personálne zloženie školy tvoria p. riaditeľka Mgr. Ľudmila Polomská, katechet Mgr. Jaroslav Humený,  školníčka ZŠ a MŠ Eva Čumittová.

Školy nachádzajúce sa v budove obecného úradu sú  veľkou výhodou pre zriaďovateľa aj pre samotné školy.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Od októbra 2015 sme začali skúšobnú prevádzku školského klubu. Dôvodov bolo niekoľko, napr. zabezpečiť:

  • zmysluplné využívanie voľného času detí výchovno-vzdelávacou činnosťou
  • starostlivosťo deti vo voľnom čase
  • pomoc rodičom pri hľadaní zamestnania, spojenú so starostlivosťou o dieťa
  • celodennú prevádzku v MŠ, a tým aj existenciu MŠ aj ZŠ v našej obci
  • a uchovať zamestnanosť

No, určite je ich viacero. V marci sme oficiálne požiadali o zaradenie do siete školských zariadení. Veríme, že myšlienka je dobrá, o čom svedčí aj Školský vzdelávací program, ktorý je skutočne zameraný na všestranný rozvoj detí a o to mám všetkým ide. Našej žiadosti bolo vyhovené a od 1.septembra 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR Školský klub detí Dúbrava 54, ako súčasť Základnej školy, Dúbrava 54, s termínom začiatku činnosti od 1. septembra 2015 :)

Úradné hodiny

Núdzový režim:

Pondelok: 08:00 -11:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok:  nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár