•  
  •  

Cirkev

Naša obec je jednou zo 4 filiálok patriacich do farnosti Poľanovce. Patria sem ešte Poľanovce, Korytné a Harakovce.
Duchovným otcom bol do 30.06.2017  Mons. ThDr. Alojz Frankovský, PhD . Zastupujúci duchovný otec je ICLic. Marek Tomaga v čase od 01.07.2017 - 01.02.2018.

Od 01.02.2018 je našim novým duchovným otcom Mgr. Jaroslav Humený.

Doterajšími výpomocnými duchovnými boli:

  • ThLic. Peter Nákačka
  • ThLic. Florián Volf
  • ICLic. Jozef Holubčík 
  • ThLic. František Fudaly

a súčasný výpomocný duch otec je Mgr. Štefan Machaj. 

KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA

Tento kostol  v obci sa postavil za pomoci  veriacich obce Dúbrava " NA SLÁVU BOŽIU A NA ČESŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA".

Jeho základný kameň požehnal F. Jasečko - správca fary, dňa 3.mája 1968.

25. jún 1972 - nový kostol posvätený spišským ordinárom Dr. J. Ligošom

10. marec 1973 - " krížová cesta" v interiéri kostola posvätená Dr. J. Ligošom

10. január 1975 -  nový organ posvätený spišským  ordinárom  Štefanom  Garajom

(Všetky tieto údaje sú zachytené na kamennej pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na stene na pravej strane, hneď pri vstupe do kostola.)

Filiálka Dúbrava spadá pod farnosť sídliacu v Poľanovciach. Pánom farárom je duchovný otec Alojz Frankovský (od roku 1991).

Malý zvon - najstrší z roku 1654 od Jiřího Wierda z Prešova
( priemer 435 mm, váha 65 kg )

Umieračik z roku 1923 od Adolfa Friedmana zo Sibia
( priemer 464 mm, váha 60 kg )

Umieračik z roku 1923 od Adolfa Friedmana zo Sibia
( priemer 464 mm, váha 60 kg )

Vedľa kostola je priestranný cintorín, na území ktorého sa v roku 1997 vystavil pomocov veriacich obce "DOM SMÚTKU"

INTERIÉR KOSTOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA

Úradné hodiny

Núdzový režim:

Pondelok: 08:00 -11:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok:  nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár