•  
  •  

Jubilanti v roku 2020

50 rokov – 95 rokov:

Bašistová Mária, PhDr., 69

Dolná Monika, č. 46

Dzuríková Terézia, č. 57

Legátová Jarmila, č. 36

Michelko Štefan, č. 19

Bartoš Pavol, č. 52

Bašista Peter, č. 69

Ďurák Ondrej, č. 100

Dzuriková Janka, Ing., č. 61

Lakomcová Terézia, č. 21

Mindžáková Anna, Ing., č. 89

Vaľková Alžbeta, č 97

Bryndzová Margita, č. 67

Cmorej František, Mgr., č. 5

Hovančík Ondrej, č. 95

Chovančík Jozef, č. 45

Kleščová Anna, č. 80

Vaľko Marián, č. 97

Bujňáková Mária, č. 92

Dzurík Václav, č. 21

Chovančík Ján, č. 45

Iľašová Mária, č. 90

Klečš Ladislav, č. 80

Kubovčíková Helena, č. 38

Dolná Mária, č. 16

Dzurová Anna, č. 49

Gordiaková Veronika, č. 75

Hvizdoš Milan, č. 17

Tomčíkopvá Margita, č  26

Valigurová Mária, č. 88

Iľašová Mária, č. 10

Genčurová Anna, č. 33

Veinperová Klementína, č. 95

Dolná Mária, č. 49 – zároveň aj najstarší občan obce Dúbrava

Našu vďačnosť nenahradí 
ani tisíc krásnych slov. 
múdrosť našich predkov radí -
váž si svojich rodičov.

Kým sa zdvihnú čaše vína 
k Vášmu sviatku, otec, mať, 
je tu vinš od dcéry, syna,
aj keď z diaľky, chce Vás hriať.“

„Do ďalších rokov

veľa šťastných krokov,

veľa zdravia, lásky a porozumenia.“

Všetko najlepšie k jubileu praje

kolektív  OcÚ.

Aktuality

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK

 28.11.2019

Adresa na elektronické doručovanie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK

obecdubrava@spisnet.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár