•  
  •  

Úradná tabuľa

Prestavba sociálnych zariadení v priesoroch Obecného úradu

Obec Dúbrava zrealizovala projekt  Prestavby sociálnych zariadení. Združením finančných prostriedkov z dotácie PSK a obce Dúbrava, sme prestavbu  sociálnych zariadení zrealizovali v mesiaci september. Obec si vybrala na realizáciu firmu z obce, nakoľko viacero oslovených firiem nemalo kapacity. Zabezpečenie materiálu sme riešili taktiež cez osvedčenú firmu, ktorá je najbližšie k našej obci a má komplexný sortiment tovarov.

Prestavba je ukončená po stavebnej stránke, je potrebné  doplniť drobným zariadením a môže plne slúžiť svojmu účelu.

Previedli sa búracie práce, zníženie stropu, vodovodná inštalácia, vybudovali sa nové priečky stierky, obklady stien, dlažba, sanitačné zariadenia. Finančné prostriedky boli účelne a hospodárne využité.

    Vytvorili sa pekné a účelne soc. zariadenia kultúrneho domu, ktoré  budú slúžiť na kultúrno-spoločenské podujatia pre účinkujúcich.

Ďakujem VÚC za poskytnutie dotácie, čo výrazne pomohlo obci v tomto období.

Informácia Východoslovenskej distribučnej Košice
Dávame do pozornosti prevádzku novej stránky:
www.vypadokelektriny.sk
Na nej si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už vedia o poruche, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny.
Na tej istej stránke im viete nahlásiť aj novú poruchu.

Jubilanti v roku 2021

 11.01.2021

50 rokov – 95 rokov:

Cmorejová Ružena, č. 5

Ďuráková Mária, č. 42

Mgr. Gabrišová Alena, č. 59

Legát Michal, č. 36

Bašistová Ružena, č. 93

Iľaš Vladislav, č. 58

Vaľko Michal, č. 4

Vaľková Mária, č. 41

Balucha Peter, č. 66

Baluchová Mária, č. 66

Ing. Dolný František, č. 68

Slebodníková Katarína č. 86

Baňas Michal, č. 12

Cmorejová Filoména, č. 85

Gordiak Alfonz, č. 75

Kapalková Margita, č. 41

Michelko Štefan st., č. 19

Kočiková Margita, č. 53

Baňasová Alžbeta, č. 64

Michalov Štefan, č. 66

Dolná Mária, č. 49 – najstarší občan obce Dúbrava

Úradné hodiny

Núdzový režim:

Pondelok: 08:00 -11:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok:  nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár