•  
  •  

Jubilanti v roku 2019

50 rokov – 95 rokov:

Dolný Jozef, č. 76

Dolný Ján, č. 46

Dolný Stanislav, č. 84

Ivančáková Anna, č. 13

Vaľková Cecília, č. 33

Dolná Beáta, č. 76

Kalinajová Eva, č. 32

Mindžák Miloš, č. 89

Dzurík Štefan, č. 47

Gabriš Stanislav, č. 59

Cmorej Peter, č. 81

Hovančíková Renáta, č. 95

Dzuriková Anna, č. 94


Dzurik Ján, č. 94

Bašista Jozef, č. 93

Bryndza Michal, 67

Dolný Michal, č. 101

Dolná Anna, č. 68

Michaliková Helena, č. 39

Vaľko Miroslav, č. 9

Čumitová Anna, č. 50

Slneková Veronika, č. 105

Olekšáková Mária, č. 84

Bašistová Alžbeta, č. 69

Vaľková Anna, č. 77

Ďuráková Magdaléna, č. 35

Dzuriková Anna, č. 61

Dolný Štefan, č. 89

Čečundová Helena, č. 28

Dolná Mária, č. 49 – zároveň aj najstarší občan obce Dúbrava

Našu vďačnosť nenahradí 
ani tisíc krásnych slov. 
múdrosť našich predkov radí -
váž si svojich rodičov.

Kým sa zdvihnú čaše vína 
k Vášmu sviatku, otec, mať, 
je tu vinš od dcéry, syna,
aj keď z diaľky, chce Vás hriať.“

„Do ďalších rokov

veľa šťastných krokov,

veľa zdravia, lásky a porozumenia.“

Všetko najlepšie k jubileu praje

kolektív  OcÚ.

Aktuality

Voľby do Národnej rady SR 2020 - hlasovanie poštou

 18.10.2019

Hlasovanie poštou

Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na vebovej stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

adresa na doručovanie žiadostí:

obecdubrava@spisnet.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár